Det nye bygget finansieres uten offentlige tilskudd, og baserer seg utelukkende på frivillige gaver og dugnadsinnsats. Det er et stort løft som gjøres i fellesskap, og vi er stolte over resultatet.

BKM Drammen kjøpte Bolstad gård i 2008, men helt siden 2007 har vi spart til å kunne bygge et nytt forsamlingshus som rommer alle våre aktiviteter.

De siste 10 årene har vi brukt mye tid og ressurser på planprosesser, utredningsarbeid, budsjettering og planlegging av prosjektet.

Engasjement hos våre medlemmer har muliggjort prosjektet

Det er sparing, rause gavebidrag og frivillig innsats fra våre medlemmer som gjør at vi nå kan realisere byggeprosjektet på Bolstad, sammen med egenkapital vi har opparbeidet oss fra tidligere.

Vi har i mange år jobbet dugnad med mål om å skaffe kapital til prosjektet, noe som har bidratt til både felleskap og samhold underveis. I 2016 solgte vi den tidligere eiendommen vår i Drammen, som vi har eid siden 1975. Dette bidro med ytterligere kapital.

Blant våre medlemmer har det vært bred oppslutning og solid flertall for byggeprosjektet helt siden den første planleggingen startet. Alle større avgjørelser er forankret hos medlemmene gjennom uravstemninger og årsmøtevedtak, siden vi kjøpte eiendommen i 2008.

Kostnadsramme for det nye bygget

Prosjektet har en kostnadsramme på litt over 90 millioner.
Dette finansieres på følgende måte:

  • Gaver, egenkapital og innsamlede midler: 52 mill.
  • Byggelån: 38 mill.

Kostnadsramme og finansieringsplan ble godkjent på foreningens årsmøte i 2020 med stort flertall.

Ny estimert kostnadsramme høsten 2021 er på 95 mill, som for en stor del skyldes uforutsette markedsendringer gjennom koronapandemien. Dette dekkes inn via oppsparte buffermidler og gaver i byggeperioden.