BKM Drammen har siden 2007 spart til å kunne bygge et nytt forsamlingshus som rommer alle våre medlemmer og felles aktiviteter. Det er denne sparingen, rause gavebidrag og frivillig innsats fra våre medlemmer over flere år, sammen med egenkapital vi har opparbeidet oss fra tidligere, som nå gjør det mulig å realisere byggeprosjektet på Bolstad.

De siste 10 årene har vi brukt mye tid og ressurser på planprosesser, utredningsarbeid, budsjettering og planlegging av prosjektet. Mesteparten av byggearbeidene skjer ved hjelp av frivillig innsats.

Engasjement hos våre medlemmer har muliggjort prosjektet

Blant våre medlemmer har det vært bred oppslutning og solid flertall for byggeprosjektet helt siden den første planleggingen startet. Alle større avgjørelser er forankret hos medlemmene gjennom uravstemninger og årsmøtevedtak, helt siden vi kjøpte eiendommen i 2008.

Vi har i mange år jobbet dugnad med mål om å skaffe kapital, noe som har bidratt til både felleskap og samhold underveis. I 2018 (?) solgte vi den tidligere eiendommen vår i Drammen, som vi har eid siden 1975. Dette bidro med ytterligere kapital.

Kostnadsramme for det nye bygget

På foreningens årsmøte i 2020 ble det med stort flertall godkjent en revidert kostnadsramme for det nye bygget på ca. 90 millioner kroner.

Dette finansieres på følgende måte:

  • Gaver, egenkapital og innsamlede midler: 52 mill.
  • Byggelån: 38 mill.

Etter kostnadsramme ble vedtatt, har prisstigning tilkommet, mye grunnet uforutsette markedsendringer gjennom koronapandemien. Høsten 2021 gir dette nytt estimert kostnadsramme på 95 mill., som dekkes inn via oppsparte buffermidler og gaver i byggeperioden.

Hvordan skal gjelden betjenes?
Vi har en plan som tilsier at vi skal bruke 10 år på nedbetalingen. Dette vil dekkes av gaver og bidrag fra våre medlemmer, og er i tråd med tidligere historikk for innsamling. Eiendommen på Bolstad for øvrig er nedbetalt og gjeldfri.