Det nye bygget finansieres uten offentlige tilskudd. Det er et stort løft som gjøres i fellesskap, og vi er stolte over resultatet.

BCC Drammen Sande kjøpte Bolstad gård i 2008, men helt siden 2007 har vi spart til å kunne bygge et nytt forsamlingshus som rommer alle våre aktiviteter.

De siste 10 årene har vi brukt mye tid og ressurser på planlegging av prosjektet.

Kostnadsramme og finansiering

Prosjektet har en kostnadsramme på 100 millioner.
Dette finansieres på følgende måte:

  • Menighetens egenkapital (gaver, oppsparte midler og eiendomssalg): 62 mill.
  • Lån: 38 mill.

Kostnadsramme og finansieringsplan ble godkjent på foreningens årsmøte med stort flertall.

Engasjement hos våre medlemmer har muliggjort prosjektet

Det er sparing, rause gavebidrag og frivillig innsats fra våre medlemmer som gjør at vi nå kan realisere byggeprosjektet på Bolstad, sammen med egenkapital vi har opparbeidet oss fra tidligere.

Vi har i mange år jobbet for å skaffe kapital til prosjektet, noe som har bidratt til både felleskap og samhold underveis.

Blant våre medlemmer har det vært bred oppslutning og solid flertall for byggeprosjektet helt siden den første planleggingen startet. Alle større avgjørelser er forankret hos medlemmene gjennom uravstemninger og årsmøtevedtak, siden vi kjøpte eiendommen i 2008.