Gårdsdrift

Bolstad mellom har totalt 450 mål, hvor ca. 155 er fulldyrket jord og 220 mål er skog. Innmarksbeite og annen mark utgjør 73 mål.

I dag dyrker vi mest hvete, i tillegg til ved- og grønnsaksproduksjon.

På gården produseres poteter, og flere typer grønnsaker. Vi har griser og høner, og beiteområder til hestene på gården.

Hestesenter og rideskole

Gården har i dag 13 hester, som er i privat eie. Bolstad Hestesenter driver utleie av stallplasser. Vi har innendørs ridehall, utendørs ridebane og flotte turmuligheter i nærmiljøet.

I 2021 startet en ny rideskole opp på gården . Ridelærer Hanne Bryhn driver rideskolen, som for tiden har fem skolehester. Hun har grupper for nybegynner, lett øvet og øvet, med ridetimer fire dager i uken.

Følg med på Facebooksiden Ridelærer Hanne Bryhn for arrangementer og nyheter.