Det nye bygget på Bolstad gård skal være noe både vi og resten av lokalsamfunnet i Sande kan være stolte av. Vi gleder oss til å invitere naboer og innbyggere i kommunen inn når det står ferdig.

I dag bruker både heste-eiere, rideskolen, menigheten og menighetens barne- og ungdomsforeninger gården på Bolstad. Dette vil fortsette I fremtiden. Vi ønsker et levende gårdsliv, og ønsker å tilpasse byggeaktiviteten til de som bruker gården i dag.

Hovedmål med prosjektet

Det nye forsamlingshuset som bygges på Bolstad møter et etterlengtet behov for nye, funksjonelle lokaler for BKM Drammen. Vi er en menighet med rundt 550 medlemmer, og en stor andel barn og ungdom.

Personer under 25 år utgjør ca. 50 % av medlemmene våre. Disse en primær målgruppe for prosjektet. men også andre aldersgrupper er viktige. Da vi kjøpte Bolstad gård i 2008, hadde det gamle forsamlingshuset i Drammen vært for lite i mange år. Vi ønsket derfor et sted med bedre rammer, både for møter og  aktiviteter for barn og ungdom.

Utleie i fremtiden

Selv om flerbruksbygget i stor grad vil benyttes til menighetsaktiviteter, vil vi gjerne at ledig kapasitet skal komme flere til gode. Per i dag har vi ikke oversikt over hvor mye ledig kapasitet det kommer til å bli, men dette vil vi jobbe med når vi har ferdigstilt byggeprosjektet og etablert oss i de nye fasilitetene.

Vi ser for oss at bygget vil kunne egne seg godt til flere typer arrangementer, fra kurs og kulturarrangementer for noen hundre deltakere, til mindre selskaper som bryllup, konfirmasjon eller lignende. Vi ser frem til å samarbeide med både kommune, kulturliv, og andre lokale aktører, og til å ønske dere velkommen inn i de nye lokalene!