Det nye bygget på Bolstad gård skal være noe både vi og resten av lokalsamfunnet i Sande kan være stolte av. Vi gleder oss til å invitere naboer og innbyggere i kommunen inn i det ferdige bygget.

I dag bruker både heste-eiere, rideskolen, menigheten og menighetens barne- og ungdomsforeninger gården på Bolstad. Dette vil fortsette i fremtiden.

Vi ønsker et levende gårdsliv, og ønsker å tilpasse byggeaktiviteten til de som bruker gården.

Utleie av lokaler

Flerbruksbygget vil brukes av BCC Drammen Sande, men det er også mulighet for annen utleie.

Vi ser for oss at bygget vil kunne egne seg godt til flere typer arrangementer, fra kurs og kulturarrangementer for noen hundre deltakere, til mindre selskaper som bryllup, konfirmasjon eller lignende. Vi ser frem til å samarbeide med både kommune, kulturliv, og andre lokale aktører, og til å ønske dere velkommen inn i de nye lokalene!

Pr. i dag har vi ikke oversikt over hvor mye ledig kapasitet det kommer til å bli, men dette vil vi jobbe med når vi har etablert oss i de nye fasilitetene.

Er du interessert, ta kontakt her: kontakt@bolstadgard.no

Bakgrunn for prosjektet

Det nye bygget på Bolstad møter et etterlengtet behov for nye, funksjonelle lokaler for BCC Drammen Sande. Vi er en menighet med rundt 585 medlemmer, og en stor andel barn og ungdom.

Personer under 25 år utgjør ca. 50 % av medlemmene våre. Disse en primær målgruppe for prosjektet. men også andre aldersgrupper er viktige. Da vi kjøpte Bolstad gård i 2008, hadde det gamle forsamlingshuset i Drammen vært for lite i mange år. Vi ønsket derfor et sted med bedre rammer, både for møter og  aktiviteter for flere målgrupper.