Foreningen BKM Drammen (Brunstad Kristelige Menighet Drammen) bygger i perioden 2020-2022 et nytt forsamlingshus på Bolstad gård i Sande. Byggeprosjektet er resultat av en lang tids planlegging og sparing, og vil gi oss gode rammer for fremtidens menighetsliv.

Det nye flerbruksbygget realiseres etter mange år med grundige planprosesser, der kommune og flere offentlige instanser har vært involvert. Vi er stolte og takknemlige for resultatet vi har kommet frem til sammen.

Nå som bygget virkelig har begynt å reise segtar form er det stor begeistring å spore blant våre medlemmer, som allerede i flere år har vist giverglede og stor entusiasme og giverglede for prosjektet

Bygget skal tilpasses eiendommen på Bolstad, og kulturlandskapet rundt:

BILDER: Tegninger og skisser av det nye bygget

Fakta om bygget:

 • Bygget har et fotavtrykk på 1.700 m2 BYA
 • Har underetasje, hovedetasje og loftsareal
 • Totalt BRA er cirka 2.900 m2

Om byggets arkitektur:

Arkitekttegnet flerbruksbygg med en tydelig landbruksprofil. Spir Arkitekter har signert prosjektet, og dratt inn visuelle elementer fra tradisjonelle låvebygg, både i materialer og uttrykk. Det er også gjort miljømessige tilpasninger til terreng og kulturlandskap.

Viktigste innhold:

 • Hovedetasje:
  • Flerbrukssal med plass til opptil 500 personer
  • Foaje/kaféområde med plass til 2–400 personer
  • Storkjøkken som kan serve flere hundre gjester
 • Underetasje:
  • Inngangsparti
  • Grupperom og aktivitetssoner
  • Mindre aktivitetskjøkken for grupper
  • Auditorium/kinorom med 50 plasser
 • Loftsrom:
  • Disponibelt areal på 180 m2
   foreløpig uinnredet
  • Parkmessig utearealer: gårdshage, lekeplass og oppholdssoner

Andre kvaliteter ved bygget:

 • Klimavennlig og fornybar energiproduksjon via bergvarmepumper
 • Publikumsbygg godt tilrettelagt for syns- og bevegelseshemmede

Se også:

Slik finansieres byggeprosjektet Hvem bruker Bolstad?

Faktaboks:

Brunstad Kristelige Menighet Drammen (forkortet BKM Drammen) hadde sin start i Drammen i 1919 – derav navnet. De siste årene har vi hatt vårt samlingssted på Bolstad gård i Sande. Vi er organisert som kristen, ideell forening og har ca. 550 medlemmer som bor i området Drammen – Holmestrand.

Arkitektens beskrivelse

Bygget er planlagt som en lang bygningskropp med saltak, tilpasset omkringliggende bebyggelse og bygges slik reguleringsplan og øvrige bestemmelser beskriver.

I formgivningen av prosjektet har det vært ønskelig å skape en relasjon til den omkringliggende eksisterende bebyggelsen. Dimensjoner på tilbyggene relaterer seg i størrelsesorden til den eksisterende nabobebyggelsen. 

Ved hovedadkomst på øst- og nordsiden passerer man gårdens hageanlegg, som knyttes sammen med det nye flerbruksbygget. Bygningen er tilpasset det gamle gårdstunet i farge og materialbruk, og for å redusere bygningens virkning i jordbrukslandskapet, har hovedbygningen tilbygg mot nord, sør og øst, med samme takvinkel som hovedbygget.

Bygningen skal kles med rød trekledning, og deler med teglstein, og på taket skal det benyttes takstein. Bygningen fremstår som en moderne tolkning av en tradisjonell låvebygning, og er derfor utformet med noen variasjoner i materialfordelingen. Overgangen mellom vegg- og takflate er enkel i detaljeringen, uten store takutstikk, og ytterveggens trekledning trekkes videre opp på deler av taket.