Bolstad gård eies av BCC Drammen Sande. Rundt halvparten av våre 585 medlemmer er under 25 år, og med en så stor andel unge medlemmer har vi fokus på arbeid for barn og ungdom.

Hva er BCC Drammen Sande?

BCC Drammen Sande er en kristen menighet og ideell forening med tilhold på Bolstad gård i Sande.

  • Menigheten startet sin virksomhet i Drammen i 1917 – derav navnet
  • I dag har vi ca. 585 medlemmer i området Drammen – Sande – Holmestrand
  • Menigheten er en del av det internasjonale BCC-forbundet, som har menigheter og trosfeller i land over hele verden
  • Vår tro og lære bygger på Bibelen, og den kristne troen er basis for all vår virksomhet

Organisering

BCC Drammen Sande har ingen ansatte, men all drift og menighetsarbeid utføres på frivillig basis.

Foreningen har et styre som ivaretar det løpende økonomi- og driftsansvaret, og årsmøtet er øverste myndighet. Forstander har ansvar for forkynnelsen og det åndelige innholdet i menighetens arrangementer.

Foreningen er byggherre for det nye forsamlingshuset på Bolstad, og styret har hatt øverste ansvar for organisering av prosjektet. Et eget prosjektstyre og en fagansvarlig byggeledelse har ivaretatt den praktiske ledelsen gjennom byggeperioden.

Mer informasjon

Les mer om BCC Drammen Sande på nettsidene:

bccdrammensande.no