Bolstad gård eies av BCC Drammen Sande (tidligere Brunstad Kristelige Menighet Drammen). Rundt halvparten av våre 550 medlemmer er under 25 år, og med en så stor andel unge medlemmer har vi fokus på arbeid for barn og ungdom.

Hva er BCC Drammen Sande?

BCC Drammen Sande er en kristen menighet og ideell forening med tilhold på Bolstad gård i Sande.

  • Menigheten startet sin virksomhet i Drammen i 1917 – derav navnet
  • I dag har vi ca. 550 medlemmer i området Drammen – Sande – Holmestrand
  • Menigheten er en del av det internasjonale BCC-forbundet, som har menigheter og trosfeller i land over hele verden
  • Vår tro og lære bygger på Bibelen, og den kristne troen er basis for all vår virksomhet

Organisering

BCC Drammen Sande har ingen ansatte, men all drift og menighetsarbeid utføres på frivillig basis.

Foreningen har et styre som ivaretar det løpende økonomi- og driftsansvaret, og årsmøtet er øverste myndighet. Forstander har ansvar for forkynnelsen og det åndelige innholdet i menighetens arrangementer.

Foreningen er byggherre for det nye forsamlingshuset på Bolstad, og styret har øverste ansvar for organisering av prosjektet. Det er nedsatt et eget prosjektstyre og en fagansvarlig byggeledelse som ivaretar den praktiske ledelsen fra uke til uke.

Årsrapport

Les mer om BCC Drammen Sande i årsrapporten for 2020.

https://bkmdrammen.org