Bolstad gård eies av Brunstad Kristelige Menighet Drammen (BKM Drammen). Rundt halvparten av våre 550 medlemmer er under 25 år, og med en så stor andel unge medlemmer har vi fokus på arbeid for barn og ungdom.

Hva er BKM Drammen?

Brunstad Kristelige Menighet Drammen (BKMD) er en kristen menighet og ideell forening med tilhold på Bolstad gård i Sande.

  • Menighetens startet sin virksomhet i Drammen i 1917 – derav navnet
  • I dag har vi ca. 550 medlemmer i området Drammen – Sande – Holmestrand
  • Menigheten er en del av det internasjonale trossamfunnet Brunstad Christian Church (BCC), som har menigheter og trosfeller i land over hele verden
  • Vår tro og lære bygger på Bibelen, og den kristne troen er basis for all vår virksomhet

Organisering

BKM Drammen har ingen ansatte, men all drift og menighetsarbeid utføres på frivillig basis.

Foreningen har et styre som ivaretar det løpende økonomi- og driftsansvaret, og årsmøtet er øverste myndighet. Forstander og medforstander har ansvar for forkynnelsen og det åndelige innholdet i menighetens arrangementer.

Foreningen er byggherre for det nye forsamlingshuset på Bolstad, og styret har øverste ansvar for organisering av prosjektet. Det er nedsatt et eget prosjektstyre og en fagansvarlig byggeledelse som ivaretar den praktiske ledelsen fra uke til uke.

Årsrapport

Les mer om BKM Drammen i årsrapporten for 2020.

https://bkmdrammen.org